Grebeg Sura Warung Budaya Rangga Jaya Kusuma Dan Warga Agung Paracundaka Tuban Tahun 2019


Muji Syukur Kunjuk Wonten Ing Ngarsa Dalem Allah SWT. Ingkang sampun paring kanikmatan, hidayah saha rahmat tumanduk warga agung Warung Budaya Rangga Jaya Kusuma lan Paracundaka Tuban Tahun 2019. Sahingga saget mangayubagya Penget Tahun Jawi Sura 1953 kanthi candra sengkala "SUMUNAR KATATA GATRANING NAGARA" ing wanci Sabtu 21 September 2019 mapan wonten pelataran makam Mabha Ronggo Kelurahan Ronggomulyo Tuban.
Posting Komentar

0 Komentar